Tło baneru

Dziedziczenie ustawowe – kolejność spadkowa bez testamentu

Strona główna » Aktualności » Dziedziczenie ustawowe – kolejność spadkowa bez testamentu
Dziedziczenie ustawowe – kolejność spadkowa bez testamentu

Dziedziczenie ustawowe to mechanizm prawny określający, kto i w jakiej kolejności może dziedziczyć majątek osoby zmarłej, która nie pozostawiła testamentu. Kolejność spadkowa regulowana jest przez polskie prawo cywilne i ma na celu zapewnienie, że majątek zmarłego zostanie przekazany jego najbliższym krewnym. Rozumienie zasad dziedziczenia ustawowego jest kluczowe dla każdego, kto chce wiedzieć, jak zostanie rozdzielony majątek po bliskich w przypadku braku testamentu. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak ustawodawca określa prawa do spadku rodziców, małżonka, dzieci oraz innych krewnych zmarłego, a także jak te przepisy wpływają na potencjalne dziedziczenie w różnych rodzinnych konstelacjach.

Dziedziczenie ustawowe – co to znaczy ?

Dziedziczenie ustawowe to procedura określona przez kodeks cywilny, która wkracza w życie, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub gdy testament zostaje uznany za nieważny. Jest to zasadnicza forma przekazywania majątku, która opiera się na precyzyjnie ustalonych przez ustawę zasadach dotyczących kolejności i części dziedziczenia. W pierwszej kolejności do dziedziczenia powołani są zstępni spadkodawcy – czyli dzieci oraz, w przypadku ich braku, wnuki. Jeśli zstępni nie dożyli otwarcia spadku lub ich nie ma, spadek przechodzi na małżonka spadkodawcy oraz jego rodziców.

Dziedziczenie bez testamentu a z testamentem

Dziedziczenie może przebiegać na dwa główne sposoby: zgodnie z zapisami testamentu lub na podstawie przepisów ustawy, gdy testament nie zostanie sporządzony. Oto kluczowe różnice między tymi dwoma metodami.

Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie ustawowe

Kolejność spadkobierców do dziedziczenia majątku

W polskim prawie spadkowym istnieje ściśle określony porządek dziedziczenia, który determinuje, kto i w jakiej kolejności ma prawo do spadku po zmarłym. Porządek ten jest niezwykle istotny w sytuacjach, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Oto kluczowe zasady określające hierarchię spadkobierców:

 1. Małżonek i dzieci:
  • Spadek jest dzielony równo między dzieci zmarłego, jednak część przypadająca małżonkowi nigdy nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
  • Jeśli któreś z dzieci spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, jego część przypada jego zstępnym, na przykład wnukom.
 2. Małżonek i rodzice zmarłego:
  • W sytuacji braku dzieci, spadek dzielony jest między małżonka a rodziców zmarłego. Każdy z rodziców, jeśli dożył otwarcia spadku, otrzymuje równe części, lecz nie więcej niż małżonek.
 3. Rodzice i rodzeństwo:
  • W przypadku braku małżonka i dzieci, cały spadek przypada rodzicom zmarłego. Jeśli któryś z rodziców nie dożył otwarcia spadku, jego część równomiernie dzielona jest między rodzeństwo zmarłego lub ich dzieci.
 4. Dziadkowie:
  • Gdy nie ma ani małżonka, ani zstępnych, ani rodziców, ani rodzeństwa spadkodawcy, spadek przechodzi na dziadków. W przypadku ich śmierci przed otwarciem spadku, udział przypada ich zstępnym.
 5. Gmina i Skarb Państwa:
  • Jeśli zmarły nie pozostawił żadnych uprawnionych krewnych, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub, jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania, Skarbowi Państwa.

Różnice między zrzeczeniem się dziedziczenia ustawowego a odrzuceniem spadku

Choć zarówno zrzeczenie się dziedziczenia ustawowego, jak i odrzucenie spadku prowadzą do wyłączenia danej osoby z grona spadkobierców, istnieją istotne różnice proceduralne i prawne między tymi dwoma czynnościami. Zrzeczenie się dziedziczenia jest umową cywilnoprawną, która wymaga formy aktu notarialnego i jest składana za życia spadkodawcy. To rozwiązanie umożliwia planowanie przyszłego podziału majątku, pozwalając na wyłączenie z dziedziczenia, ale jednocześnie zabezpieczając przyszłe losy rodziny zgodnie z życzeniem spadkodawcy.

Natomiast odrzucenie spadku jest jednostronną czynnością, którą można dokonać tylko po śmierci spadkodawcy. Procedura ta jest często stosowana w sytuacji, gdy spadek obciążony jest długami przekraczającymi wartość majątku. Odrzucenie spadku musi zostać zgłoszone w sądzie lub u notariusza i, w przeciwieństwie do zrzeczenia, jest ostateczne i nieodwracalne.

Zobacz również – Zachowek po rodzicach – komu się należy i ile wynosi ?


Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii
Szybki kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kancelaria Adwokacka
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn

Adwokat Maciej Karpiński
Tel. 793 104 599
e-mail: m.karpinski@olsztyn-adwokat.pl

Adwokat Patrycja Karpińska
Tel. 510 165 584
e-mail: dr.p.karpinska@olsztyn-adwokat.pl

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej Zaufaj naszej Kancelarii

Skontaktu się z nami
Wyjście
Przewiń na górę