Tło baneru

Zachowek po rodzicach – komu się należy i ile wynosi ?

Strona główna » Aktualności » Zachowek po rodzicach – komu się należy i ile wynosi ?
Zachowek po rodzicach – komu się należy i ile wynosi ?

Zachowek po rodzicach to kluczowe zagadnienie prawa spadkowego, które gwarantuje ochronę finansową dla bliskich zmarłego, którzy mogli zostać pominięci w testamencie lub otrzymali mniejszą część spadku niż przysługiwałaby im na mocy ustawy. W Polsce, zasady dotyczące zachowku są precyzyjnie określone w Kodeksie Cywilnym, a jego nabywanie regulują konkretne przepisy prawne. W tym artykule przyjrzymy się, komu przysługuje zachowek po rodzicach i ile wynosi ta rekompensata, omawiając także procedury i terminy, jakie należy spełnić, aby móc skutecznie dochodzić swoich praw. Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej o tym ważnym aspekcie dziedziczenia, który może mieć znaczący wpływ na Twoje prawo do części majątku po śmierci bliskich.

Czym jest zachowek po rodzicach ?

Zachowek po rodzicach to istotny mechanizm prawny z kodeksu cywilnego, który chroni interesy krewnych spadkodawcy, mogących dziedziczyć z mocy prawa, lecz pominiętych w testamencie. Stanowi on formę finansowej rekompensaty dla osób, które otrzymałyby większą część spadku podczas dziedziczenia ustawowego, a zostały wyłączone lub zaniżone w testamencie.

Roszczenie o zachowek inicjowane jest w sytuacji, gdy spadkobierca nie dostosuje się do wymogów spadkowych, co umożliwia pozostałym zstępnym czy małżonkowi spadkodawcy dochodzenie swoich praw w sądzie. Wartość zachowku jest obliczana na podstawie czystej wartości spadku, a jego należny udział to zazwyczaj połowa tego, co przysługiwałoby w ramach dziedziczenia ustawowego.

Kiedy nie dostaniesz zachowku ?

Prawo do zachowku nie jest gwarantowane dla wszystkich krewnych spadkodawcy. Istnieją określone sytuacje, kiedy osoba może utracić to prawo, co jasno reguluje 1 kodeksu cywilnego. Jeżeli zstępny odrzucił spadek, automatycznie rezygnuje z możliwości żądania zachowku. Podobnie, jeżeli został wydziedziczony, nie ma prawa do żadnej części majątku spadkowego, co dotyczy również zachowku. Rezygnacja z praw do dziedziczenia, znana jako zrzeczenie się dziedziczenia, również eliminuje możliwość ubiegania się o zachowek. Kolejnym przypadkiem jest uznawanie za osobę niegodną dziedziczenia, co może nastąpić w wyniku poważnych naruszeń moralnych lub prawnych wobec spadkodawcy.

Zachowek po rodzicach – ile wynosi po ojcu i po matce ?

Zachowek po rodzicach to ważne zabezpieczenie dla dzieci, które mogłyby zostać pominięte w testamencie. Zarówno w przypadku śmierci ojca, jak i matki, prawo do zachowku jest identyczne i przysługuje każdemu dziecku zmarłego. Wysokość zachowku jest jasno określona w kodeksie cywilnym i wynosi połowę udziału spadkowego, który by przysługiwał dziecku, gdyby dziedziczenie odbywało się na mocy dziedziczenia ustawowego. Jest to podstawowa forma rekompensaty, gdy zmarły spadkodawca nie uwzględnił w swojej ostatniej woli wszystkich dzieci.

Jeśli jednak dziecko jest małoletnie, jego prawo do zachowku wzrasta i wynosi 2/3 wartości jego udziału. Taka regulacja ma na celu ochronę interesów najmłodszych i najbardziej wrażliwych członków rodziny, które w wyniku decyzji spadkodawcy mogłyby znaleźć się w trudnej sytuacji materialnej. Zachowek to nie tylko zabezpieczenie, ale również ważny instrument prawny, który pozwala na sprawiedliwe rozliczenie masy spadkowej i dba o to, aby żadne z dzieci nie zostało niesłusznie pozbawione części majątku, na który zgodnie z prawem mogłoby liczyć.

Jak samemu obliczyć wysokość zachowku ?

Aby samodzielnie obliczyć wysokość zachowku, warto skupić się na kilku kluczowych krokach, które pozwolą na precyzyjne ustalenie należności. Podstawą do obliczeń jest zawsze substrat zachowku, który uwzględnia stanem czynnym spadku i stanem biernym spadku.

 1. Określenie wartości czystej spadku:
  • Stan czynny spadku: zsumuj wartość wszystkich majątków wchodzących w skład spadku z chwili otwarcia spadku.
  • Stan bierny spadku: od sumy aktywów odejmij wszystkie długi i zobowiązania, z wyjątkiem tych wynikających z zapisów zwykłych.
 2. Dodanie darowizn do czystej wartości spadku:
  • Do wyliczonej wartości czystego spadku dodaj wartość wszelkich darowizn i zapisów, które spadkodawca przekazał za życia, z wyjątkiem tych, które otrzymały osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego.
 3. Obliczenie udziału spadkowego:
  • Udział spadkowy jest kluczowy przy wyznaczaniu zachowku, zwłaszcza dla osób z pierwszej grupy spadkobierców (dzieci i małżonek), które dziedziczą równo, lecz małżonek nie może otrzymać mniej niż 1/4 całego spadku.
 4. Wyznaczenie przysługującego zachowku:
  • Jeśli osoba uprawniona jest dorosła, zachowek wynosi połowę udziału spadkowego.
  • Dla dzieci małoletnich, zachowek wynosi 2/3 ich udziału spadkowego.
 5. Obliczenie końcowej wartości zachowku:
  • Pomnóż wartość substratu zachowku przez odpowiedni procent udziału spadkowego, aby uzyskać końcową wartość zachowku.

Każdy krok w obliczaniu zachowku wymaga dokładności i zrozumienia zarówno składników majątkowych spadkodawcy, jak i regulacji prawnych dotyczących spadków. To esencjalne, aby upewnić się, że wszystkie obliczenia są przeprowadzone zgodnie z kodeksem cywilnym, a uzyskane wyniki odzwierciedlają rzeczywistą wartość przysługującego zachowku.

Ile masz czasu na ubieganie się o zachowek ?

Czas na ubieganie się o zachowek jest ściśle określony przez przepisy prawne. Osoba uprawniona do jego otrzymania ma do dyspozycji pięć lat na podjęcie odpowiednich kroków prawnych, licząc od momentu ogłoszenia testamentu. Okres ten jest nieprzekraczalny i po jego upływie roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu.

Dlatego kluczowe jest, aby nie zwlekać z działaniem i jak najszybciej złożyć formalne wezwanie do zapłaty zachowku lub zainicjować procedurę sądową poprzez złożenie pozwu o zachowek. Warto pamiętać, że zarówno wezwanie, jak i pozew są formami aktywacji prawnej, które mogą skutecznie przerwać bieg przedawnienia, zabezpieczając tym samym prawo do możliwości dochodzenia swoich roszczeń. To istotne, by osoby uprawnione do zachowku były świadome tego terminu, ponieważ po jego upływie tracą możliwość legalnego roszczenia przysługującej im części spadku.

Pomoc adwokata w uzyskaniu zachowku po rodzicach

W procesie ubiegania się o zachowek po rodzicach pomoc doświadczonego adwokata może okazać się nieoceniona. Specjalista od prawa spadkowego nie tylko dokładnie wyjaśni, komu przysługuje zachowek i jakie kroki należy podjąć, ale także wesprze w prawidłowym obliczaniu zachowku. Adwokat pomoże przygotować niezbędne dokumenty, takie jak pozew o zachowek oraz wezwanie do zapłaty zachowku, a także reprezentować osobę uprawnioną w sądzie. Fachowa pomoc jest szczególnie ważna, gdy sprawa jest skomplikowana, na przykład gdy dokumentacja spadkowa jest niepełna lub gdy są inne spory dotyczące masy spadkowej. Dzięki wsparciu adwokata, osoby starające się o zachowek mają większe szanse na szybkie i skuteczne uzyskanie należnej rekompensaty, co jest kluczowe zwłaszcza w sytuacji, gdy zbliża się termin przedawnienia roszczenia. Profesjonalne doradztwo prawne zwiększa pewność, że wszystkie formalności zostaną dopełnione prawidłowo, co znacząco przyczynia się do sukcesu w sprawie spadkowej.

Zobacz również – Czym jest ograniczenie praw rodzicielskich matki ?


Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii
Szybki kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kancelaria Adwokacka
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn

Adwokat Maciej Karpiński
Tel. 793 104 599
e-mail: m.karpinski@olsztyn-adwokat.pl

Adwokat Patrycja Karpińska
Tel. 510 165 584
e-mail: dr.p.karpinska@olsztyn-adwokat.pl

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej Zaufaj naszej Kancelarii

Skontaktu się z nami
Wyjście
Przewiń na górę