Odszkodowania zadośćuczynienia i renty Tło baneru

Odszkodowania zadośćuczynienia i renty

Strona główna » Zakres usług » Odszkodowania zadośćuczynienia i renty

Odszkodowania, zadośćuczynienia i renty to szczególne roszczenia wynikające m.in z przepisów prawa cywilnego, w tym w szczególności z zakresu odpowiedzialności deliktowej. Przez całe życie każdy z nas narażony jest na wiele sytuacji losowych, które niejednokrotnie związane są z powstaniem szkód majątkowych lub szkód niemajątkowych takich jak cierpienie fizyczne oraz psychiczne. Nasz majątek, jak chociażby nieruchomość czy pojazd mogą zostać uszkodzone na skutek zawinionego działania osoby trzeciej. Możemy poślizgnąć się na oblodzonym chodniku, zostać poszkodowany w zdarzeniu drogowym, a operacja bądź zabieg mogą zostać przeprowadzone niezgodnie ze sztuką lekarską, czego konsekwencje będziemy odczuwać przez długie lata, a niekiedy przez całe życie.

Wystąpienie o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie może choć trochę zrekompensować doznany ból. Jak uzyskać odszkodowanie komunikacyjne? Co zrobić z zaniżonym odszkodowaniem? Kancelaria Adwokacka z Olsztyna przychodzi z pomocą!

Z roszczeniami o zapłatę należnego odszkodowania mamy również do czynienia w zakresie tzw. odpowiedzialności kontraktowej, tj. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów. Tego rodzaju roszczenia również występują bardzo często i wynikają przykładowo z nienależytego wykonania robót budowlanych czy remontowych wynikających z zawartej umowy, dokonania nieprawidłowej naprawy pojazdu, nieprawidłowego wykonania zamówionego dzieła, bądź wadliwego wykonania określonej usługi lub umowy.

 

Dochodzenie roszczeń i reprezentacja klientów na każdym stadium spraw dotyczących:

Odszkodowania zadośćuczynienia i renty

 

Kancelaria adwokacka w Olsztynie – odszkodowania powypadkowe

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie Maciej Karpiński Patrycja Karpińska zajmuje się uzyskaniem odszkodowań oraz zadośćuczynieniem z tytuły wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń losowych, naruszenia dóbr osobistych, a także nienależytego wykonania umów. Zajmujemy się także dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynień wynikających z czynów niedozwolonych, w tym także z przestępstw. Reprezentujemy osoby poszkodowane w sprawach karnych oraz sprawach cywilnych na etapie postępowań przedsądowych, tj. postępowania przygotowawcze, negocjacje, mediacje, czy postępowania likwidacyjne prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Zajmujemy się także reprezentacją Klientów i prowadzeniem spraw odszkodowawczych na etapie postępowań sądowych, gdzie działając w imieniu naszych Klientów dochodzimy wypłaty należnych im odszkodowania lub zadośćuczynienia, w tym także w ramach uzyskania wyższych świadczeń niż wypłacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe. To, co stanowi dla nas wartość najwyższą to zabezpieczenie interesu naszych Klientów. Profesjonalne i rzetelnie świadczone usługi, terminowość, zaangażowanie oraz jasne zasady współpracy to to, co wyróżnia nasz zespół.

Roszczenia z tytułu szkody na osobie. Odszkodowanie komunikacyjne Olsztyn

Co przysługuje w przypadku doznania szkody na osobie np. na skutek wypadku komunikacyjnego, nieszczęśliwego wypadku, czy błędu medycznego?

Jak uzyskać odszkodowanie bądź inne świadczenie? Skorzystaj z kompleksowej pomocy prawnej doświadczonych prawników z Kancelaria Adwokacka w Olsztynie adwokat Maciej Karpiński adwokat Patrycja Karpińska.

 

 

Dochodzenie odszkodowań - odszkodowania Olsztyn

Dochodzenie odszkodowań – odszkodowania Olsztyn. Roszczenia z tytułu szkody na majątkowej

W przypadku szkody majątkowej powstałej w skutek zawinionego działania innej osoby lub podmiotu, tj. np. wypadki komunikacyjne, szkody wynikające z działalności osób prawnych, czy też wynikające z działania osób pozostających pod czyimś zwierzchnictwem, bądź opieką czy też zdarzeń związanych z działaniem sił natury, tj. np. pożary lub powodzie poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, które najczęściej przybiera formę żądania zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodowania.

 

Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w Olsztynie

W przypadku szkody majątkowej powstałej w skutek zawinionego działania innej osoby lub podmiotu, tj. np. wypadki komunikacyjne, szkody wynikające z działalności osób prawnych, czy też wynikające z działania osób pozostających pod czyimś zwierzchnictwem, bądź opieką czy też zdarzeń związanych z działaniem sił natury, tj. np. pożary lub powodzie poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, które najczęściej przybiera formę żądania zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodowania.

Jak dostać wyższe odszkodowanie? Kancelarie odszkodowawcze!

Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Olsztyn

Należnego odszkodowania można także dochodzić w sytuacji poniesienia szkody majątkowej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem różnego rodzaju zobowiązań umownych. Częstym przykładem tego rodzaju sytuacji jest powstanie szkód wynikających z wadliwie wykonanych robót budowlanych, remontowych, czy też nie wykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem danego dzieła lub usługi i brakiem woli po stronie danego kontrahenta do prawidłowego wywiązania się z ciążącego na nim zobowiązania umownego.

W tego rodzaju sytuacji nierzadko zasadnym jest skorzystanie z pomocy adwokata, który pomoże dopełnić niezbędnych czynności zabezpieczających interesy osoby poszkodowanej przez nieuczciwego kontrahenta, a następnie pomoże uzyskać należne środki tytułem naprawienia szkody.

Dochodzenie odszkodowań – odszkodowania Olsztyn

Kancelaria Adwokacka adwokata Macieja Karpińskiego i adwokat Patrycji Karpińskiej pomaga uzyskać odpowiednie świadczenia, które są godne i adekwatne do rozmiarów doznanej szkody lub krzywdy. Adwokaci służą fachową pomocą prawną. Pomagamy ustalić wysokość należnych roszczeń oraz wystosować stosowne żądania do sprawcy szkody bądź jego ubezpieczyciela. Kancelaria prowadzi też negocjacje, a w przypadku zbyt niskiego odszkodowania, kieruje w imieniu reprezentowanych Klientów sprawę do właściwego sądu. Jako Kancelaria Adwokacka reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania sądowego, świadcząc profesjonalną pomoc. Nasza obsługa prawna pomaga przebrnąć przez wszystkie prawne niejasności oraz wywalczyć należne pieniądze.

Kancelaria Adwokacka z pomocą

Jak rozwiązać sprawy cywilne? W jaki sposób otrzymać odszkodowanie? Adwokat z Olsztyna zajmujący się sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie odpowie na wszelkie pytania. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką. Pomagamy nie tylko w odszkodowaniach. Zajmujemy się też innymi sprawami w zakresie usług prawnych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, a także prawa karnego i administracyjnego. Świadczymy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie współpracy.


Zobacz również
Inne usługi naszej Kancelarii

Maszy pytania?
Odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe
Szybki kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kancelaria Adwokacka
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn

Adwokat Maciej Karpiński
Tel. 793 104 599
e-mail: m.karpinski@olsztyn-adwokat.pl

Adwokat Patrycja Karpińska
Tel. 510 165 584
e-mail: dr.p.karpinska@olsztyn-adwokat.pl

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej Zaufaj naszej Kancelarii

Skontaktu się z nami
Wyjście
Przewiń na górę