Prawo gospodarcze i handlowe Tło baneru

Prawo gospodarcze i handlowe

Strona główna » Zakres usług » Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe – istota funkcjonowania na rynku

Prawo gospodarcze i handlowe jest jedną z gałęzi prawa, często określaną jako zbiór przepisów czy norm prawa prywatnego, które są odpowiedzialne za szeroko pojęte regulowanie działalności gospodarczej. Jak łatwo się domyślić, największe zainteresowanie tym zagadnieniem będą wykazywać przedsiębiorcy lub osoby, które dopiero planują otworzyć własną firmę. Zauważmy jednak, że tak sformułowana definicja nie odpowiada nam na pytanie, jaki jest podział prawa gospodarczego i dlaczego jest ono tak ważne? W związku z tym przeanalizujemy to nieco szerzej.

Prawo gospodarcze i handlowe obejmuje m. in.:

Źródła prawa gospodarczego

Jak zapewne wiesz, na rynku obecnych jest wiele jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek prawa handlowego. Niemniej prowadzenie firmy nie zawsze jest prostą sprawą. Za taki stan rzeczy odpowiada wiele czynników. Przede wszystkim należy wskazać na szeroko pojęte ryzyko biznesowe, ale także konieczność działania zgodnie z literą prawa. Do tej pory zasygnalizowaliśmy, że istnieje pewien zbiór norm prawnych, które są niezwykle istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy. Dodatkowo niezwykle ważne jest to, aby zaczerpnąć dodatkową wiedzę na temat źródeł prawa gospodarczego.

Prawo gospodarcze i handlowe - istota funkcjonowania na rynkuZapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług na stronie: https://www.olsztyn-adwokat.pl/category/zakres-uslug

 

Biorąc pod uwagę powyższe możemy stwierdzić, że do głównych źródeł prawa gospodarczego należy zaklasyfikować kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, a także konstytucję oraz konwencje międzynarodowe prawo gospodarcze, w skład którego wchodzą m.in. konwencje. Co więcej, powinniśmy zauważyć, że nie jest to skończona lista źródeł prawa, z którą możemy spotkać się podczas prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej. Zauważmy, że w zależności od charakteru prowadzonego biznesu, możemy podlegać pod różnorodne inne ustawy, takie jak chociażby te dotyczące praw autorskich czy związane z szeroko pojętą rachunkowością w jednostce.

Poza tym zauważmy, że szeroko pojęte stosunki prawne, status prawny przedsiębiorców czy po prostu codzienna realizacja obowiązków zawodowych często odnosi się do innych regulacji prawnych, które mogą być powiązane z prawem przedsiębiorców. Przykładowo, możemy spotkać się z pojęciem odszkodowania czy zadośćuczynienia. Z racji tego, że jest to dość wrażliwy temat, może okazać się, że stając przed problemem będziemy potrzebować specjalistycznej pomocy prawnej. Z drugiej strony, pod uwagę musimy wziąć również prawo pracy i ubezpieczeń społecznychprawo administracyjne, a w przypadku ewentualnych zadłużeń zagadnienia związane z windykacją. To tylko część przykładów, które pokazują, jak istotna jest świadomość dotycząca znajomości i stosowania prawa w praktyce.

Prawo gospodarcze – podział

Wspomniane dotychczas akty prawne są niezwykle szerokim zagadnieniem. Co odpowiada za tą sytuację? Otóż przede wszystkim duży wpływ na to ma ich uniwersalność – w szczególności jeżeli mamy na myśli kodeks cywilny.

Niemniej przyjęło się, że zakres prawa handlowego i gospodarczego możemy podzielić na:

Prawo gospodarcze prywatne

Co istotne, w praktyce często możemy spotkać się też z rozróżnieniem na prywatne prawo gospodarcze oraz publiczne prawo gospodarcze. To pierwsze odnosi się do całokształtu norm prawnych i zasad, za pośrednictwem których państwo kontroluje szeroko pojętą działalność gospodarczą. Oznacza to, że stosunki gospodarcze pomiędzy konkretnymi podmiotami opierają się na zasadzie równorzędności. W związku z tym, z założenia, uczestnicy życia gospodarczego realizują swoje cele bez pośrednictwa organów publicznych. Innymi słowy znajdziemy tu zagadnienia dotyczące tego, jakie warunki muszą być spełnione, aby można było prowadzić działalność gospodarczą.

Prawo gospodarcze prywatne i publiczne

Potrzebujesz wsparcia w prawie karnym – zapraszam do kontaktu!

 

Prawo gospodarcze publiczne

Jak łatwo można się domyślić, prawo gospodarcze publiczne jest niejako uzupełnieniem prawa prywatnego. Ze swojej definicji zakłada ono proces oddziaływania państwa na gospodarkę przy pomocy specjalnie utworzonych do tego podmiotów, które posiadają odpowiednie kompetencje. Oznacza to, że prawo gospodarcze publiczne reguluje stosunki pomiędzy państwem a przedsiębiorcami.

Zasady prawa gospodarczego

Wspomnieliśmy nieco wcześniej o tym, że prawo gospodarcze odnosi się do pewnych zasad, wśród których możemy wskazać na równorzędność.

Poza tym warto jest poznać pozostałe zasady prawa gospodarczego, a mianowicie:

Zasady prawa gospodarczego

Zakres działalności prawa gospodarczego i handlowego

Pamiętajmy, że w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorców niezwykle ważna jest praktyka. Pośród tego możemy zastanawiać się nad konkretnymi przykładami, kiedy to przydatna będzie pomoc prawna? Zauważmy, że wiele zależy tutaj od tego, na ile znamy prawo gospodarcze. Niemniej jest ono wykorzystywane m.in. podczas otwierania działalności gospodarczej, odpowiedzialności odszkodowawczej czy w trakcie sporządzania analiz i opinii.

Co więcej, prawo gospodarcze ma swoje zastosowanie podczas negocjacji, likwidacji spółek czy reprezentacji przed instytucjami publicznymi. Innymi słowy to, co reguluje prawo gospodarcze jest odzwierciedleniem codziennej rzeczywistości rynkowej. Szeroko pojęta obsługa prawna przedsiębiorców w wielu przypadkach okazuje się niezbędna. Wiedza na temat tego, jakie są zasady prawa czy instytucje prawa gospodarczego może być przydatna podczas świadczenia usług czy sprzedaży towarów.

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie Maciej Karpiński Patrycja Karpińska w Olsztynie specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.


Zobacz również
Inne usługi naszej Kancelarii

Maszy pytania?
Odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe
Szybki kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kancelaria Adwokacka
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn

Adwokat Maciej Karpiński
Tel. 793 104 599
e-mail: m.karpinski@olsztyn-adwokat.pl

Adwokat Patrycja Karpińska
Tel. 510 165 584
e-mail: dr.p.karpinska@olsztyn-adwokat.pl

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej Zaufaj naszej Kancelarii

Skontaktu się z nami
Wyjście
Przewiń na górę