Prawo administracyjne Tło baneru

Prawo administracyjne

Strona główna » Zakres usług » Prawo administracyjne

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie postępowania administracyjnego, w  szczególności: 

  1. W postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  2. Zaskarżaniem decyzji administracyjnych, uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
  3. Sporządzaniem skarg na bezczynność organów administracji publicznej;
  4. Sporządzaniem wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej;
  5. Kancelaria zajmuje się także sporządzaniem stosownych wniosków o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz udzielaniem porad prawnych i sporządzaniem opinii prawnych z zakresu szeroko pojmowanego prawa administracyjnego.

Zobacz również
Inne usługi naszej Kancelarii

Maszy pytania?
Odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe
Szybki kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kancelaria Adwokacka
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn
Adwokat Maciej Karpiński

Tel. 793 104 599
e-mail: m.karpinski@olsztyn-adwokat.pl

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej Zaufaj naszej Kancelarii

Skontaktu się z nami
Wyjście
Przewiń na górę