Prawo administracyjne Tło baneru

Prawo administracyjne

Strona główna » Zakres usług » Prawo administracyjne

Prawo to bardzo szeroka kategoria, której właściwe zrozumienie nierzadko jest twardym orzechem do zgryzienia. Szczególnie wiele wątpliwości dotyczy zazwyczaj prawa administracyjnego, które uchodzi za jedną z podstawowych gałęzi prawa. Co warto o niej wiedzieć i jakie kwestie ona reguluje?

Prawo administracyjne – co to?

Choć prawo administracyjne to względnie popularny termin, to mało kto wie, jakie są jego główne założenia. W rzeczywistości, prawo administracyjne odpowiada za regulowanie stosunków administracyjno-prawnych między podmiotami a organami administracji publicznej. Prawo administracyjne jest ustalane przede wszystkim przez statuty oraz regulaminy. Głównym zadaniem tej gałęzi prawa jest regulowanie uprawnień oraz obowiązków poszczególnych organów oraz instytucji. Jedną z cech charakterystycznych prawa administracyjnego jest to, że może stosować przymus państwowy. Podwaliny pod jego ukształtowanie położyła rewolucja francuska, która potwierdziła, jak istotne jest korzystanie ze źródeł prawa administracyjnego.

Jakie wyróżniamy rodzaje prawa administracyjnego?

Prawo administracyjne dzieli się na dwie podstawowe kategorie:

Prawo administracyjne - co to?

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług na stronie: https://www.olsztyn-adwokat.pl/category/zakres-uslug

Pierwszy wariant określa zasady organizacji organów administracji publicznej. W jego zakres wchodzą takie aspekty, jak ustalanie struktury organów administracyjnych oraz ich głównych kompetencji. Prawo formalne dotyczy natomiast zasad określających tryb postępowania administracyjnego. Jednym z nadrzędnych zadań prawa administracyjnego formalnego jest wykluczenie samowoli w działaniu organów. Co istotne, normy prawa administracyjnego mają charakter bezwzględny, co oznacza, iż wszystkie organy muszą je respektować i postępować w ściśle określony sposób. Prawo administracyjne wraz z prawem konstytucyjnym tworzy popularne prawo publiczne. Oznacza to, że ma ono fundamentalne znaczenie podczas szeroko pojętych relacji z organami publicznymi.

Czym cechuje się prawo administracyjne?

Prawo administracyjne to niebywale szeroka kategoria. Cechuje się ona tym, że jest wewnętrznie zróżnicowana, w efekcie czego dotyczy bardzo dużej liczby podmiotów. Najczęściej zagadnienia prawa administracyjnego obejmują takie dziedziny życia społecznego, jak budownictwo, gospodarkę, ochronę środowiska czy edukację oraz szkolnictwo. Najprościej mówiąc, zadaniem tej gałęzi prawa jest regulowanie zadań organów administracji publicznej i kontrolowanie, by realizowały one swoje cele w prawidłowy sposób.

Czym cechuje się prawo administracyjne?

Potrzebujesz wsparcia w innym zakresie – zapraszam do kontaktu!

Aspektem wpływającym na wyjątkowość prawa administracyjnego jest również fakt, że przepisy prawa jasno wskazują, iż jedną ze stron regulacji jest w tym przypadku organ administracji publicznej. Oznacza to, że przysługują mu pewne uprawnienia władcze, jednak są one szczegółowo regulowane w odpowiednich przepisach. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie niepożądanym nadużyciom władzy.

Problemy z prawem administracyjnym? Sprawdź, do kogo się zgłosić!

Prawo administracyjne jest jedną z najbardziej zawiłych i skomplikowanych gałęzi prawa. Dla osób, które nie mają doświadczenia w tym zakresie, sprawy sądowe w tej tematyce mogą być poważną zagwozdką, która będzie spędzać sen z powiek. Aby klienci dobrze poradzili sobie w postępowaniach przed organami administracji rządowej oraz samorządowej, warto skorzystać z usług renomowanej kancelarii adwokackiej.

Dzięki jej pomocy możliwe jest łatwe i szybkie zaskarżenie decyzji administracyjnych, sporządzanie skarg wobec organów czy pisanie wniosków o wydanie licencji bądź koncesji. Samodzielne poradzenie sobie z tymi zadaniami byłoby niezwykle skomplikowane, jednak z pomocą solidnego adwokata przeprowadzanie kontroli organów administracji może być o wiele bardziej efektywne.

Problemy z prawem administracyjnym? Sprawdź, do kogo się zgłosić!

 

System prawa w Polsce jest relatywnie skomplikowany, dlatego wszelkie wątpliwości i niejasności zawsze warto rozwiązywać z ekspertami w swoim fachu. Jeśli szukasz renomowanego adwokata zajmującego się prawem administracyjnym, to rekomendowane jest skorzystanie z usług Kancelaria Adwokacka w Olsztynie Maciej Karpiński Patrycja Karpińska.

Adwokat Olsztyn z kancelarii adwokata Macieja Karpińskiego i adwokat Patrycji Karpińskiej reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie postępowania administracyjnego, w  szczególności: 

  1. W postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  2. Zaskarżaniem decyzji administracyjnych, uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
  3. Sporządzaniem skarg na bezczynność organów administracji publicznej;
  4. Sporządzaniem wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej;
  5. Kancelaria zajmuje się także sporządzaniem stosownych wniosków o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz udzielaniem porad prawnych i sporządzaniem opinii prawnych z zakresu szeroko pojmowanego prawa administracyjnego.

Zobacz również
Inne usługi naszej Kancelarii

Maszy pytania?
Odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe
Szybki kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kancelaria Adwokacka
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn

Adwokat Maciej Karpiński
Tel. 793 104 599
e-mail: m.karpinski@olsztyn-adwokat.pl

Adwokat Patrycja Karpińska
Tel. 510 165 584
e-mail: dr.p.karpinska@olsztyn-adwokat.pl

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej Zaufaj naszej Kancelarii

Skontaktu się z nami
Wyjście
Przewiń na górę