Cudzoziemcy Tło baneru

Cudzoziemcy

Strona główna » Zakres usług » Cudzoziemcy

Pomoc prawna realizowana w toku postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawach cudzoziemców na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 ze zm.) oraz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z 2022 r. poz. 91 ze zm.),

w szczególności poprzez:

 1. sporządzenie odwołania od decyzji o:
  a) odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,
  b) umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej,
  c) przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzeniu postępowania,
  d) uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny,
  e) odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
  f) pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 2. zastępstwo prawne w postępowaniu odwoławczym w sprawie:
  a) udzielenia ochrony międzynarodowej,
  b) przekazania wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
  c) pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
  Uwaga
  Udzielenie pomocy prawnej w opisanym wyżej zakresie dotyczy wyłącznie cudzoziemców, którzy nie skorzystali z nieodpłatnej informacji lub pomocy prawnej, regulowanej przepisami rozdziału 4a ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz również
Inne usługi naszej Kancelarii

Maszy pytania?
Odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe
Szybki kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kancelaria Adwokacka
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn
Adwokat Maciej Karpiński

Tel. 793 104 599
e-mail: m.karpinski@olsztyn-adwokat.pl

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej Zaufaj naszej Kancelarii

Skontaktu się z nami
Wyjście
Przewiń na górę