Służby mundurowe i Korpus Służby Cywilnej Tło baneru

Służby mundurowe i Korpus Służby Cywilnej

Strona główna » Zakres usług » Służby mundurowe i Korpus Służby Cywilnej

Udzielanie pomocy prawnej funkcjonariuszom służb mundurowych i członkom korpusu służby cywilnej

Kancelaria udziela pomocy prawnej funkcjonariuszom służb mundurowych i członkom korpusu służby cywilnej w toku postępowań prowadzonych w zakresie ich odpowiedzialności zawodowej, a w szczególności:

  1. W postępowaniach karnych prowadzonych w sprawach, w których podmiotami są funkcjonariusze służb mundurowych lub członkowie korpusu służby cywilnej (prowadzonych na podstawie właściwych przepisów kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu karnego skarbowego lub przepisów karnych innych ustaw).
  2. W postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych wobec funkcjonariuszy służb mundurowych lub członków korpusu służby cywilnej na podstawie właściwych regulacji ustawowych oraz przepisów wykonawczych regulujących zasady tej odpowiedzialności).
  3. W postępowaniach prowadzonych w sprawach odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym także za rażące naruszenie prawa (na podstawie przepisów ustawy  z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy służb mundurowych oraz przepisów Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa).

Pomoc prawna dla funkcjonariuszy służb mundurowych

Funkcjonariusze różnego rodzaju służb mundurowych często mają do czynienia z różnymi sprawami, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc prawna. Praca funkcjonariuszy wymaga doświadczenia związanego z pragmatykami prawa oraz przepisami. Kancelaria adwokacka w Olsztynie może zajmować się obroną funkcjonariuszy w różnych sprawach, takich jak zwolnienia czy odszkodowania. Posiadanie kompleksowej, wieloletniej praktyki w prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi jest kluczowe.

Pomoc prawna dla policji

Współpraca z kancelarią adwokacką Macieja Karpińskiego to gwarancja profesjonalnej pomocy prawnej. Funkcjonariuszom nierzadko potrzebna jest pomoc w obronie ich interesów. Przykładowo, w sprawach dotyczących zwolnień ze służby, doświadczony adwokat może pomóc w zweryfikowaniu czy zwolnienie nastąpiło zgodnie z przepisami prawa, a jeśli nie może pomóc w dochodzeniu stosownych roszczeń przed właściwym sądem. W przypadku prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi lub powszechnymi funkcjonariusze służb mundurowych mogą polegać na kompleksowej pomocy prawnej od kancelarii.

Ważnym aspektem jest również relacja między funkcjonariuszem a jego przełożonymi. Obrona przed ewentualnymi konsekwencjami działań i zarzutami dotyczącymi np. przekroczenia uprawnień wymaga wsparcia prawnego. Adwokat może pomóc w zweryfikowaniu okoliczności faktycznych sprawy i zastosowanych w niej regulacji prawnych, a także udzielić stosownej, kompleksowej pomocy w przypadku konieczności prowadzenia spraw przed właściwymi sądami.

Profesjonalna pomoc prawna jest nieodzowna dla funkcjonariuszy policji, straży granicznej, czy innych służb mundurowych. Nasza kancelaria adwokacka może zapewnić wsparcie w różnych kwestiach, takich jak reprezentacja w sporach dotyczących wykonywania służby, wydalenia ze służby, obrony w postępowaniach dyscyplinarnych, reprezentacji w sprawach dotyczących przekroczenia uprawnień, jak również w sprawach dotyczących emerytur i rent mundurowych. Dzięki wieloletniej praktyce i zdobytym doświadczeniu nasza kancelaria adwokacka jest w stanie zapewnić należyte zabezpieczenie interesów naszych klientów.

Pomoc prawna dla Żołnierzy Wojska Polskiego

W ramach usług świadczonych przez kancelaria adwokacka zajmuje się również świadczeniem różnego rodzaju pomocy prawnej na rzecz żołnierzy w związku z ich służbą w wojsku. Specyfika przepisów dotyczących osób pełniących służbę wojskową, zwłaszcza w zakresie związanych z odpowiedzialnością zawodową, postępowaniami dyscyplinarnymi, postępowań karnych prowadzonych przez wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości, czy też spraw dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych bardzo często wymagają merytorycznego wsparcia prawnika.

Wewnętrzne regulacje dotyczące dyscypliny, hierarchii i kodeksów postępowania stanowią istotną część zagadnień prawnych związanych z codziennym funkcjonowaniem osób pełniących służbę wojskową.

W sytuacjach, gdy żołnierze napotykają na trudności prawne związane ze sporami na tle wykonywania obowiązków w służbie, odpowiedzialnością zawodową lub karną, czy też emeryturami lub rentami, doświadczeni w tego rodzaju sprawach prawnicy udzielają im wsparcia i wskazują odpowiednie rozwiązania.

Pomoc prawna dla osób pełniących służbę w wojsku to szerokie pole działalności, obejmujące różnorodne aspekty z zakresu prawa karnego, administracyjnego, cywilnego, czy zabezpieczenia społecznego. Wsparcie prawników kancelarii adwokackiej zapewni należytą ochronę interesów, ochronę i egzekwowanie przysługujących uprawnień, czy dochodzenie stosownych roszczeń związanych ze służbą.

Pomoc prawna dla Służby Więziennej

Pomoc prawna dla funkcjonariuszy Służby Więziennej związana jest z doradztwem prawnym i reprezentacją interesów funkcjonariuszy w sprawach dotyczących pełnionej przez nich służby.

Funkcjonariusze służby więziennej nierzadko zmagają się z różnego rodzaju zarzutami związanymi ze sposobem wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, czy też sprawami dotyczącymi innych aspektów związanych z wykonywaną służbą, takimi jak odpowiedzialność dyscyplinarna, zwolnienia ze służby, sprawy emerytalne i rentowe. Sprawy te nierzadko są skomplikowane i wymagają profesjonalnej pomocy prawnej.

Jeżeli szukasz renomowanego adwokata, to warto zaufać Kancelaria Adwokacka w Olsztynie adwokat Maciej Karpiński adwokat Patrycja Karpińska.


Zobacz również
Inne usługi naszej Kancelarii

Maszy pytania?
Odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe
Szybki kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kancelaria Adwokacka
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn

Adwokat Maciej Karpiński
Tel. 793 104 599
e-mail: m.karpinski@olsztyn-adwokat.pl

Adwokat Patrycja Karpińska
Tel. 510 165 584
e-mail: dr.p.karpinska@olsztyn-adwokat.pl

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej Zaufaj naszej Kancelarii

Skontaktu się z nami
Wyjście
Przewiń na górę