Tło baneru

Czym jest groźba karalna ? Groźba a kodeks karny

Strona główna » Bez kategorii » Czym jest groźba karalna ? Groźba a kodeks karny
Czym jest groźba karalna ? Groźba a kodeks karny

Groźba karalna to przestępstwo polegające na zapowiedzi popełnienia czynu zabronionego, która wywołuje u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę jej spełnienia. W polskim prawie karne groźby są regulowane przez Kodeks karny. Sprawca takiego przestępstwa może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Aby lepiej zrozumieć, czym jest groźba karalna i jakie są jej prawne konsekwencje, warto przyjrzeć się bliżej przepisom kodeksu karnego oraz praktykom sądowym dotyczącym tego przestępstwa.

Czym są groźby karalne ?

Groźby karalne uregulowane są w art. 190 Kodeksu karnego (k.k). Według tego przepisu, groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę spełnienia zapowiedzi popełnienia przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej. Sprawca takiego czynu podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Aby groźba była ścigana, musi być spełniona przesłanka wzbudzenia w zagrożonym uzasadnionej obawy, że zostanie spełniona. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Jeśli groźba ma na celu wymuszenie określonego zachowania, może być także traktowana jako przestępstwo przeciwko wolności. Karze podlega również sprawca grożący popełnieniem przestępstwa, jeśli grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby najbliższej.

Groźby karalne a bezpieczeństwo

Groźby karalne chronią tzw. wolność psychiczną, co oznacza wolność od poczucia zagrożenia przestępstwem na szkodę osoby dla niej najbliższej. Przepisy prawa karnego, a szczególnie art. 190 § 1 Kodeksu karnego (k.k), mają na celu zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa. Sprawca grożący popełnieniem przestępstwa na szkodę innej osoby lub osoby najbliższej podlega karze pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywnie. Takie regulacje prawne są wyrazem fundamentalnego obowiązku państwa, jakim jest zagwarantowanie ochrony psychicznej obywateli przed groźbami karalnymi.

Groźba co to takiego ?

Groźba popełnienia przestępstwa to zapowiedź dokonania przestępstwa na szkodę osoby trzeciej, która wzbudza w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę jej spełnienia. Może dotyczyć zarówno zbrodni, występku, jak i przestępstwa skarbowego. Groźba musi być zrozumiała dla pokrzywdzonego i może być wyrażona w dowolny sposób: ustnie, pisemnie, elektronicznie, SMS-em czy gestem. Ważne, by jej forma uzewnętrzniała zamiar popełnienia przestępstwa, wzbudzając u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę jej spełnienia. Grożenie wykroczeniem lub deliktem nie stanowi groźby karalnej, ponieważ nie wywołuje takiej samej obawy.

Groźba = obawa ?

Groźba karalna to zapowiedź dokonania tego przestępstwa, która zgodnie z art. 190 k.k wywołuje u pokrzywdzonego wystąpienie skutku w postaci wzbudzenia uzasadnionej obawy jej spełnienia. Aby przypisać sprawcy odpowiedzialność karną, nie jest konieczne, aby groźba była spełniona od razu ani aby sprawca miał zamiar jej realizacji. Ważne jest, aby zagrożony traktował groźbę poważnie i uważał, że może ona zostać zrealizowana. Odpowiedzialności karnej podlega także groźba wyrażona słownie, pisemnie czy za pomocą gestu, jeśli wzbudzi uzasadnioną obawę u pokrzywdzonego. Jak stwierdził Sąd Najwyższy, przestępstwo groźby karalnej ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego i nie wymaga współczesności obawy do wypowiadanych gróźb.

Co grozi za to przestępstwo ?

Osoba, która dopuściła się przestępstwa gróźb karalnych, może zostać ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności, albo karą pozbawienia wolności do dwóch lat. Warto zaznaczyć, że postępowanie karne w takich przypadkach wszczynane jest jedynie na wniosek osoby pokrzywdzonej, co oznacza, że bez tego wniosku sprawca nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. W związku z tym, w sytuacjach związanych z zarzutem gróźb karalnych, zaleca się skorzystanie z pomocy profesjonalnego obrońcy, który zapewni odpowiednie wsparcie prawne i poprowadzi sprawę w sposób skuteczny.


Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii
Szybki kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kancelaria Adwokacka
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn

Adwokat Maciej Karpiński
Tel. 793 104 599
e-mail: m.karpinski@olsztyn-adwokat.pl

Adwokat Patrycja Karpińska
Tel. 510 165 584
e-mail: dr.p.karpinska@olsztyn-adwokat.pl

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej Zaufaj naszej Kancelarii

Skontaktu się z nami
Wyjście
Przewiń na górę